Thông tin dự án
Diện tích: 100m2
Địa điểm: Empire city Thủ Thiêm
Hạng mục: Thiết kế thi công
Đơn vị thực hiện: Phá Cách