Archives

The KuPid

Project : The Kupid _Da Lat no single
Coffee and homestay
Location : Da Lat , Lam Dong
Year : 2017
The KuPid

Xem thêm

Filled Under: Posted on: 04/10/2018

Ecofarm

Ecofarm

Xem thêm

Filled Under: Posted on: 04/10/2018

Nội thất quán 1102 Bubble Tea & Bites

Dự án : 1102 Bubble Tea & Bites
Địa điểm : 3610 S Cooper St Suite 110B Arlington, Texas
Chủ đầu tư : Mr Andy .
Diện tích: 134,3 m2
Phong cách thiết kế: industry
Nội thất : chủ yếu: chân sắt, gỗ sơn giả cổ
Hình thức kinh doanh: Trà sữa, kết hợp cafe…cafe ngồi bệt…
Dưới đây là một số hình cho dự án thiết kế quán 1102 Bubble Tea & Bites:

Xem thêm

Filled Under: Posted on: 29/02/2016

09 02 56 96 05

Scroll Up