Homestay Rừng Dakmil

Thông tin dự án
Diện tích: 90ha
Địa điểm: Đakmil, Dak nông
Hạng mục: Kiến trúc , nội thất , landcape
Đơn vị thực hiện: Phá Cách