Nhà hàng ngon số 1

NGON SỐ 1
Thông tin dự án
Diện tích: 150m2
Hạng mục: Thiết kế và cải tạo
Đơn vị thực hiện: Phá Cách
ĐC : 50 Bàu Cát, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh