Thông tin dự án Diện tích: 40m2 Địa điểm: APEC Bình thuận Hạng mục: thiết kế thi công nội thất Đơn vị thực hiện: Phá Cách  2023

Từ khóa: căn hộ

Thông tin dự án
Diện tích: 40m2
Địa điểm: APEC Bình thuận
Hạng mục: thiết kế thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Phá Cách  2023