Trúc Đường house & spa

Thông tin dự án
Diện tích: 1000m2
Địa điểm: Thảo Điền , Quận 2
Hạng mục: Thiết kế và cải tạo
Đơn vị thực hiện: Phá Cách