Thông tin dự án
Căn hộ Esto City 0303 và 18.02
Diện tích: 70m2
Địa điểm: Cát Lái Q2
Hạng mục: Thiết kế thi công
Đơn vị thực hiện: Phá Cách

Từ khóa: căn hộ / estocity